977 01 565 elmarka@online.no

Coaching

Noen ganger trenger vi å snu opp ned på det vi tror er søppel for å se hvilke skatter som ligger der.

Dette er for deg som ønsker innsikt i mellomrommene mellom liv og død. Det er til deg som er åpen, leter etter kunnskap og vil lære. Dette er også til deg som føler deg annerledes, eller du føler at du aldri har tilhørt dette felleskapet du lever midt i. Det kan være du ønsker dypere forståelse og kunnskap om deg selv og din historie og sammenhengen, eller om andre mennesker på din vei. Du som søker eller er åpen for spirituelle og åndelige måter å se mennesker og verden på.

Kan hende du har egne opplevelser eller spørsmål knyttet til døden. Vi ønsker å åpne opp for samspill underveis. Her vil du bli invitert til å dele tanker og spørsmål.

Vi ønsker å skape et felleskap hvor du kan delta når du strever i din hverdag. Om det er med ensomhet, tilkortkommenhet, eller lavt selvbilde. Vi ønsker å løfte deg opp og samskape mot en letter hverdag og et rikere liv.

Ellinor