977 01 565 elmarka@online.no

Indre barn

Hvorfor er Indre barn viktig?

Indre barn handler om å vokse opp, og hva som preger oss. Barn skal leke, lære oppleve, og vokse seg inn i trygge gode rammer som former oss til modne følelses trygge mennesker. Kjærlighet til oss selv er viktig å integrere for å forstå oss selv. Det gjør livet enklere.

Dersom vi ikke hadde gode oppvekst vilkår, men stress, press og for stort ansvar på våre små skuldre, vil modenhet og utviklingen bære preg av dette.

«Indre barn» beskriver jeg i denne artikkelen som en metafor for «sår/skader» vi har fått under oppveksten.  Tilsynelatende små, ubetydelige hendelser kan gjøre store skader. Det handler om situasjonen vi er i og hvordan hendelsene treffer oss, og hvilke områder i vår erfaringer som blir berørt.

Dersom vi får Post traumatisk Stress Syndrom (PTSD) i vår bagasje, kan vi mer eller mindre miste oversikten i situasjoner. Vi kan gå i tomhet, miste orienteringen i en situasjon, eller miste mening og sammenhengen. Vi blir forvirret og forstår ikke helt hva som skjer eller hva det er som har utløst dette.

 Eks. Har vi fått mange skadelige avvisninger under oppveksten, vil avvisning være komplisert og sårbart videre inn i voksenlivet.  Det er ikke nok å være modne og integrerte mennesker på andre områder. 

Å forstå Indre barn – og vekstprosessen

Første skritt kan være å bli nysgjerrig på hvilke historie jeg har til eks avvisning. Hvordan bli kjent og samhandle? Vi kan stå foran vår indre skattekiste! Den har vi alle. Noen ganger får vi tilgang, andre ganger har vi ikke aning om at den finnes inni oss. Vi har blokkert tilgangen eller vi kan ha en indre sabotør.  Har du fått høre mye negativt om deg selv, så skaper dette sabotøren eller dommeren i deg selv.

Det handler om å bryte ut av gamle mønstre. Vi trenger ikke ha det slik. Vi kan forstå og erkjenne egen problematikk og bekrefte hva akkurat jeg trenger.  Vi kan fokusere på lek og læring. Bruk av humor, le litt av oss selv og være nysgjerrig på seg selv og andre. Kan du undersøke ditt eget mønster i forhold til å invitere andre? Kanskje andre ikke har tolket dette som en invitasjon fordi budskapet ditt er utydelig? Eller kroppsspråket ditt kommuniserer en forventning om avvisning, som igjen gjør andre usikre? Kanskje er tiden inne for å utvide ditt nettverk?

 Forløsning av Indre barn

Når vi går inn og forløser Indre barn, kan livsoppgaver og ressurser komme tydeligere frem. Det kan være ressurser vi ikke ante at vi hadde. Vi får ofte indre fred med oss selv.

Vi har flere delpersonligheter i Indre barn; som det magiske-, stille -, eller det avviste barn.  Eller det kan handle om mobbing, som legger mange av våre ressurser øde, på grunn av frykt for å skape reaksjoner i andre.  Kanskje Indre barn bare fikk lov til å være flink og ikke undrende, undersøkende eller spørrende.  Eller det kan være det Indre barnet i oss må bære frykten, skammen osv., uten at vi forstår hvorfor det er slik.

Det handler om å finne nøkler til hindringene. Erfaring gjennom jobbing i mange år med Indre barn (f.eks. gjennom kurs) har vært overveldende. Det er utrolig hvilke ressurser som kommer opp i ettertid av slik erkjennelse.